Uroczyste otwarcie ekopracowni „Magiczny świat” w Szkole Podstawowej w Chabielicach

We współczesnym, industrialnym świecie, ochrona środowiska powinna być priorytetem każdego człowieka. Chcemy oddychać czystym powietrzem, otaczać się pięknymi krajobrazami  i chronić to, co zagrożone, by dobra matki natury zachować dla przyszłych pokoleń. Aby te piękne życzenia stały się rzeczywistością, musimy dbać o edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. By była ona efektywna i ciekawa, ważne jest stworzenie odpowiednich warunków do tejże nauki.

img_2569

Takie warunki zostały stworzone w Szkole Podstawowej w Chabielicach, powstała tam bowiem ekopracownia ” Magiczny świat.”  Utworzona dzięki zaangażowaniu nauczycieli przyrody.  Stworzyli oni projekt, który pozwolił na pozyskanie kwoty 31. 546.00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Pozostała kwota w wysokości 5567.00 zł została zabezpieczona w uchwale Rady Gminy. Wkład własny i uzyskane środki finansowe pozwoliły na zakup ponad 200 pomocy dydaktycznych, wyposażenia  pracowni i roślin ozdobnych.

_dsc0076

W dniu 22 listopada 2016 r. nastąpiło uroczyste otwarcie ekopracowni. Radość dzieliliśmy z gośćmi, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu: z panią Krystyną Czechowską- przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz z władzami gminy z Krzysztofem Kamieniakiem- Wójtem Gminy Szczerców na czele.

_dsc0121

Uczniowie  zaprezentowali program artystyczny pt. „Jak rozweselić  Ziemię?”, opowiadający o zagrożeniach ekologicznych i sposobach ich przeciwdziałania. Następnie dyrektor szkoły przedstawiła zebranym krótko ?historię? powstania ekopracowni oraz podziękowała wszystkim za udział w jej tworzeniu.

img_2561

Po przecięciu wstęgi goście mogli przekroczyć próg ?magicznej pracowni?. Tam zaangażowani uczniowie przeprowadzili szereg doświadczeń, dotyczących m.in.: biodegradacji, energii odnawialnej, obserwacji mikroskopowych, światła białego, badania obwodu elektrycznego, sprawdzania materiałów pod kątem przewodnictwa,
z wykorzystaniem pozyskanego sprzętu. Goście osobiście przekonali się, ile radości czerpią dzieci z kreatywnych metod nauczania i z poznawania przyrody. Mogli zobaczyć, że także dzięki ich zaangażowaniu w projekt, w naszej szkole powstało: miejsce w którym przeprowadzonych  zostanie wiele ciekawych zajęć z przyrody, rozwijających zagadnienia z edukacji ekologicznej; w którym odkrywać będziemy magiczny świat przyrody
i ekologii; miejsce badań, doświadczeń, poszukiwań i dociekań. Dodatkowo wiele z pozyskanych pomocy służy do badań i obserwacji (pogody, gleby, wody, powietrza)  w terenie co zapowiada wiele ciekawych wypraw badawczych w najbliższej  okolicy.

img_2571

Przeczytaj również