Uproszczony Plan Urządzenia Lasu do wglądu

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Szczerców

treść zawiadomienia [PDF]

Przeczytaj również

Skip to content