Umowy podpisane, zaczynamy roboty w Osinach i na ulicy Żeromskiego

PPHU Sanel z Bełchatowa złożyło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym, obejmującym remont drogi gminnej (ulica Żeromskiego) w Szczercowie oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiny, wraz z budową I etapu mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. W Urzędzie Gminy podpisano dziś umowy na rozpoczęcie obu inwestycji.
Pierwsza z nich ma się zakończyć w połowie listopada bieżącego roku, z kolei budowa kanalizacji potrwa do końca września 2020. Ustalono jednak, że sama oczyszczalnia ścieków powstanie jeszcze w tym roku – jej budowa powinna zostać sfinalizowana do końca października.


W szczegółach wygląda to następująco:
1) Osiny, zakres prac :
– sieć kanalizacji sanitarnej Ø200- 4038,00 mb
-budowa odgałęzień do granicy działek w ramach pasa drogowego Ø160 – 457,0 mb
– odbudowa nawierzchni dróg po robotach
– budowa biologiczno- mechanicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśr.d= 23m3/d z pełnym mechaniczno- bilogicznym oczyszczaniem ścieków i utylizacją osadów ściekowych. W zakres prac wchodzi również, ogrodzenie terenu oczyszczalni oraz droga dojazdowa do oczyszczalni
Wartość robot 5.842.500,00 zł brutto, okres gwarancji na wykonane roboty 84 miesiące od daty odbioru końcowego.


2) ulica Żeromskiego, zakres prac:
– przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi,
– przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
– przebudowa sieci energetycznej NN wraz z przyłączami polegająca na skablowaniu linii napowietrznych, przebudowa oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych, nowy kanał teletechniczny
– przebudowa chodników na pow. ok. 1030m2, zjazdów na pow. ok 360m2, miejsca postojowe, nowa nawierzchnia asfaltowa na pow. ok 1800m2, oznakowanie poziome i pionowe,
– ciąg pieszo-jezdny od ul. Poniatowskiego w kierunku deptaka.
Wartość robót 2.784.720,00 zł brutto, okres gwarancji na wykonane roboty 60 miesiący od daty odbioru końcowego.

 

 

Przeczytaj również