Umowa na kanalizację sanitarną Polowa ? Borowa podpisana!

Umowa na kanalizację sanitarną Polowa ? Borowa podpisana!
Ponad 6 kilometrów sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców gminy Szczerców.

Ponad 6 kilometrów sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców gminy Szczerców. Skorzysta z niej ponad sto gospodarstw domowych. Roboty ruszą jeszcze w trakcie wakacji!

W piątek, 10-go czerwca, podpisano umowę pomiędzy Gminą Szczerców, reprezentowaną przez Wójta Krzysztofa Kamieniaka, a przedstawicielami firmy RPM S.A. z Lublińca – wykonawcą budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Polowa i Borowa. Po dopełnieniu spraw formalnych i przygotowaniu placu budowy planowane jest rozpoczęcie prac w terenie. Przedstawiciele firmy RPM S.A. wstępnie określili, że powinno nastąpić to 1-go sierpnia.

– Mamy już pozwolenie na budowę ? mówi wójt Krzysztof Kamieniak ? Ten projekt czekał na realizację od kilku lat. Podobnie zresztą jak i inne odcinki, które finalizować będziemy w latach następnych.
Gotowe dokumentacje sieci kanalizacyjnych Gmina posiada już dla miejscowości Osiny i Brzezie ? Kozłówki. W trakcie wykonywania są dokumenty na Kolonię Szczercowską – Wieś Szczercowską, przygotowywane są także  zmiany w dokumentacji dla miejscowości Stanisławów Pierwszy i Stanisławów Drugi. Tu konieczne było przeprojektowanie planu i zmiana wcześniejszych założeń, w związku z czym dokumentacja gotowa będzie za kilka miesięcy. I to właśnie te miejscowości zyskają kanalizację zaraz po Polowej i Borowej.

– Centrum Szczercowa od kilkunastu lat posiada dobrze funkcjonującą sieć kanalizacyjną ? wyjaśnia wójt Krzysztof Kamieniak ? Teraz chcielibyśmy sukcesywnie w taką infrastrukturę zaopatrzyć te miejscowości, gdzie będzie na to zapotrzebowanie i możliwości techniczne.

W tym roku Gmina zdąży zrealizować pierwszy etap prac na odcinku Polowa ? Borowa, koszt tego działania to około 1,5 mln. złotych.  Wartość całości zamówienia wynosi 2 430 889,98 złotych, a umowny termin zakończenia robót to październik 2017.

– Umowa zakłada, że mamy czas do późnej jesieni przyszłego roku ? mówi Sławomir Standerski, prezes firmy RPM S.A. ? Postaramy się jednak zamknąć roboty w drugim kwartale. Liczę, że uda się ?zaoszczędzić? kilka miesięcy.
Długość planowanej sieci kanalizacyjnej wynosi około 6,5 km i daje możliwość podłączenia się ponad 100 gospodarstwom domowym. Dlatego wszyscy mieszkańcy miejscowości Polowa i Borowa, którzy są na etapie wykonywania dokumentacji projektowej bądź rozpoczynają budowę, proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy do pokoju nr 15 celem uwzględnienia ich posesji w planowanej aktualizacji dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w/w miejscowościach. Termin zgłoszenia upływa 15 czerwca.

– Budowę w całości pokrywa Gmina ? mówi wójt Krzysztof Kamieniak ? Mieszkańcy we własnym zakresie opłacają jedynie  koszt wykonania przyłącza do posesji.  Proszę jednak pamiętać, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania takiej inwestycji z WFOŚiGW w Łodzi. Fundusz refunduje koszt do 3 tysięcy złotych, ale nie więcej niż 50% wartości inwestycji. W kosztach pozostałej części partycypować będzie z kolei Urząd Gminy.
Warto dodać, że program dofinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych do posesji nie dotyczy jedynie miejscowości Polowa  i Borowa, ale całej gminy Szczerców i mogą z niego skorzystać wszyscy mieszkańcy, którzy zechcą przyłączyć się do gminnej sieci.

Przeczytaj również