Trzy sołectwa z dotacją od Marszałka Województwa Łódzkiego

Gmina Szczerców jest w trakcie realizacji trzech projektów  dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Zadanie pod nazwą „Dubie – sołectwo na plus”  objęte zostało dofinansowaniem w wysokości  100% (tj. 10 000 złotych). W ramach zadania zakupiono namiot, grill gazowy, akcesoria sportowe i edukacyjne oraz elementy drewniane do wykonania ławek i stołów, śruby do montażu i impregnat do drewna. Na zakończenie realizowanego projektu zorganizowany zostanie piknik dla mieszkańców sołectwa.

Zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wiejskiego” w sołectwie Lubiec również zostało dofinansowane w 100%  na kwotę 10 000 złotych. Realizacja zadania będzie polegała na zakupie, transporcie i montażu elementów siłowni zewnętrznej.

„Zagospodarowanie terenu w sołectwie Magdalenów” – to nazwa trzeciego projektu, finansowanego przez Urząd Marszałkowski. Dotacja obejmuje 100% kosztów całkowitych, skalkulowanych na wartość 10 000 złotych. Kwota ta przeznaczona została na zakup, transport i montaż elementów siłowni zewnętrznej.

Wszystkie trzy projekty realizowane są w terminie od 1 lipca do 15 listopada bieżącego roku.

 

 

Przeczytaj również