Trzecie Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego

Rozpoczęła się rejestracja dla przedsiębiorców, chętnych wziąć udział w III Forum Gospodarczym Powiatu Bełchatowskiego.

Na wydarzenie w dniu 26 kwietnia złożą się wykłady, prezentacje, wystawa firm, konkursy z nagrodami i pokazy, m.in. mody i pojazdów elektrycznych. Forum zostało objęte patronatem honorowym Ministra Energii.

Samorząd powiatu bełchatowskiego wspólnie z Regionalną Izbą Gospodarczą i partnerami organizuje 26 kwietnia III Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego, jedno z największych wydarzeń biznesowo-gospodarczych w powiecie i regionie centralnej Polski.

Dla kogo?
Wezmą w nim udział przedsiębiorcy działający na terenie powiatu bełchatowskiego, województwa łódzkiego i powiatów partnerskich (Słupsk, Myślenice, Kętrzyn) oraz partnerzy zagraniczni (Niemcy, Litwa, Ukraina). Wśród gości tegorocznego wydarzenia znajdą się eksperci, doradcy, przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych za gospodarczą koniunkturę i wspierających biznes, naukowcy.

W jakim celu?
Synergia nauki z biznesem, stworzenie płaszczyzny do popularyzacji źródłowej i najnowszej wiedzy w szerokim aspekcie działalności gospodarczej, ułatwienie firmom nawiązywania kontaktów biznesowych oraz skierowanie uwagi biznesu w kierunku innowacji w technologiach i zarządzaniu – to jest głównym wyzwaniem dla III FGPB.

Jakie korzyści dla firm? Dlaczego warto spotkać się z najlepszymi?
Wartość udziału w forum opisują zasadniczo te słowa: Wiedza – Kontakty – Promocja – Inspiracje – Prestiż. Motywem przewodnim wszystkich wykładów i prezentacji będzie rozwój oparty o nowoczesne narzędzia do zarządzania firmą w obliczu postępującej globalizacji gospodarki, wirtualizacji życia i pogoni za nowymi technologiami. Takie pojęcia jak brand marketing, elektromobilność i cyberprzestępczość warto znać i korzystać z tej wiedzy praktycznie dla budowania mocnej i stabilnej marki oraz dynamicznego rozwoju własnej firmy. W trakcie forum poznamy wyróżniających się lokalnie przedsiębiorców, czyli laureatów konkursu Starosty Bełchatowskiego „Firma na medal”.

Jak to będzie wyglądać?
Na forum złożą się prelekcje i dyskusje. Będą im towarzyszyć prezentacje firm w formie stoisk wystawienniczych, otwartych dla zwiedzających. Zlokalizowanie wydarzenia w łatwo dostępnym miejscu Bełchatowa, w warunkach przestronnej hali sportowej przy ul. 1 Maja 6 to jego dodatkowy atut.

Udział w Forum jest bezpłatny
Zarówno udział w forum, jak też w prelekcjach jest bezpłatny. Ciężar organizacji przedsięwzięcia spoczywa na samorządzie powiatu bełchatowskiego i partnerach. Partnerem Strategicznym jest Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Rejestracja: TUTAJ

PLAKAT obciety

Przeczytaj również