Trwają zebrania sołeckie

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się we wtorkowe popołudnie spotkanie mieszkańców sołectwa Grudna. Sołtys Czesław Osiewała zreferował zgromadzonym propozycje rozdysponowania środków, jakimi Grudna dysponować będzie w ramach funduszu sołeckiego. Obecni na spotkani mieszkańcy zdecydowali, że w przyszłym roku za kwotę 40 tysięcy złotych zakupione zostaną dwie lampy hybrydowe, 2932 zł przeznaczone zostanie na zakup tłucznia, a pozostałe w puli 3 tysiące sołectwo wykorzysta na organizację dwóch pikników.
Obecny na spotkaniu sołeckim wójt Krzysztof Kamieniak odpowiadał na pytania mieszkańców – większość z nich dotyczyła codziennych spraw, jak porządkowanie rowów czy utrzymanie dróg.
W środę podobne spotkania sołeckie odbędą się w Borowej i w Szczercowskiej Wsi.
Z kolei środowe popołudnie przyniosło dwa spotkania sołeckie, przygotowane w Borowej i Szczercowskiej Wsi. Na pierwszym z nich sołtys Krzysztof Stępień przedstawił sprawozdanie z działań podejmowanych w ciągu roku. Należało do nich głównie zbieranie podatku, nadzór prac remontowych w świetlicy, plakatowanie, wybór gospodarza sali czy współudział w organizacji pikniku szczepiennego. Uczestnicy spotkania w Borowej podjęli również decyzję o wykorzystaniu funduszu sołeckiego w 2022 roku. Budżet rzędu 39,9 tys. sołectwo przeznaczy między innymi na zakup stacji uzdatniania wody do świetlicy, organizację obchodów Dnia Kobiet, doposażenie kuchni w niezbędne sprzęty, zakup odkurzacza i dmuchawy do liści. Obecny na spotkaniu wójt Krzysztof Kamieniak przyjął ze strony zgromadzonych wnioski w sprawie zainstalowania fotowoltaiki w obiekcie oraz o budowę drogi na Krzyżówki.

Godzinę później spotkali się mieszkańcy Szczercowskiej Wsi – sołtys Joanna Szymańska poinformowała o wysokości budżetu sołeckiego na przyszły rok. 43 480 złotych sołectwo postanowiło przeznaczyć na instalację kolejnych lamp przy moście (30 tys.), a za resztę środków przeprowadzić remont dachu świetlicy, odświeżenie sali, prace pielęgnacyjne na obiekcie oraz zorganizować imprezy integracyjne. Rozmowę z wójtem Krzysztofem Kamieniakiem zdominowały tematy związane z koniecznością przeniesienia przystanku, budową kanalizacji oraz pracami prowadzonymi przez Polską Spółkę Gazownictwa przy budowie gazociągu. Mieszkańcy Szczercowskiej Wsi widzą konieczność organizacji spotkania z przedstawicielami PSG, którzy przystąpią niebawem do robót na terenie sołectwa.

Przeczytaj również