Trwa drugi nabór wniosków „Mój prąd”

13 stycznia rozpoczął się proces przyjmowania kolejnej transzy wniosków w programie priorytetowym „Mój Prąd”.
Przypomnijmy, program ten ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zgodnie z założeniami ma to być sposób na wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej, co w efekcie pozwoli na spełnienie przez Polskę międzynarodowych zobowiązań w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej. Nie bez znaczenia jest też kwestia poprawy jakości powietrza czy zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.
Program „Mój Prąd” jest adresowany do osób fizycznych, które są zainteresowane wytwarzaniem energii elektrycznej na własne potrzeby. Dotacja, jaką można tu uzyskać, wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, nie więcej jednak niż 5 tys. zł na pojedyncze przedsięwzięcie.
Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez stronę KLIKNIJ TUTAJ lub papierowej, z własnoręcznym podpisem.
Dokumenty należy przesłać drogą pocztową na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
ul. Konstruktorska 1,
02-673 Warszawa.

Przeczytaj również