Termin składania wniosków na stypendia sportowe

Do 15 października można składać wnioski na stypendia, nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe. Szczegółowe zasady określa uchwała Nr X/91/15 Rady Gminy Szczerców z dnia 14.08.2015 r. http://www.e-bip.pl/Start/54/ActDetails/120892_

Przeczytaj również