Szkolenie dla członków stowarzyszeń

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie organizuje szkolenie z obsługi systemu Witkac.pl, służącego do przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych – zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Witkac.pl to platforma internetowa, za pomocą której ogłaszane są otwarte konkursy ofert. Tą samą drogą będzie odbywało się również składanie ofert na realizację zadań publicznych oraz składanie sprawozdań po zakończeniu realizacji zadań.
Prezentacja systemu odbędzie się 4 września 2019 r. w godzinach 16.00-18.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Pabianickiej 17/19 w Bełchatowie (w przypadku dużego zainteresowania miejsce spotkania może ulec zmianie).
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu proszone są o dokonanie zgłoszenia do 30 sierpnia na adres mailowy: mselerowicz@powiat-belchatowski.pl lub pod nr tel. (44) 733-65-32.

Przeczytaj również