Szczercowski 3 Maj

3 maja kościół katolicki obchodzi Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Święto to zostało ustanowione przez papieża Benedykta XV w 1920 roku, na prośbę polskich biskupów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918. Upamiętnia ono śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, który podczas potopu szwedzkiego powierzył Polskę opiece Matki Bożej.
W Szczercowie od lat 3 Maja – oprócz oczywistych odniesień do trzeciomajowej konstytucji – jest także okazją do przypomnienia i podziękowania za strażacki trud. Tak było i dzisiaj; uroczystości rozpoczął przemarsz szczercowskiej jednostki OSP, prowadzonej przez miejscową orkiestrę dętą. Po mszy, w której uczestniczyli również Wójt Krzysztof Kamieniak i przedstawiciele Rady Gminy, przemaszerowano pod pomnik św. Floriana. Delegacje złożyły tam kwiaty – symbol podziękowań za opiekę patrona strażaków.


Przypomnijmy – po odzyskaniu przez Polskę niepodległości biskupi polscy zaproponowali papieżowi ustanowienie święta Maryi Królowej Polski w dniu 3 maja, tak aby podkreślić związek tego święta z pierwszą polską konstytucją uchwaloną 3 maja 1791 przez Sejm Czteroletni. Konstytucja wypełniła w swoich założeniach część ślubowań Jana Kazimierza – król zobowiązywał się uroczyście wziąć pod opiekę lud polski i zaprowadzić sprawiedliwość.
Na wniosek biskupów polskich Święta Kongregacja Obrzędów przeniosła w 1924 obchody tego święta na 3 maja. W 1925 roku rozciągnięto je na wszystkie polskie diecezje, tym samym połączono świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz święta Królowej Korony Polskiej.
Po napaści Niemiec na Polskę w 1939 władze okupacyjne zakazały obchodzenia święta Królowej Korony Polskiej. Nie uznawały go również nowe władze Polski Ludowej po II wojnie światowej, święto obchodzono tylko w liturgii kościelnej. (za wikipedia.org)

 

Przeczytaj również