Szansa dla bezrobotnych – zdobądź prawo jazdy lub uprawnienia spawacza

Rozpoczyna się nabór do kolejnego projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekcie pt. „Akademia aktywności zawodowej” (Poddziałanie 1.2.1 POWER 2014-2020).

Projekt jest realizowany przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi i jest skierowany do osób niepracujących: bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy i biernych zawodowo, w wieku 18 – 29 lat, zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego, nie uczących się i nie kształcących.

Uczestnikom projektu oferowane jest  doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,  interesujące szkolenia zawodowe kończące się egzaminem państwowym (prawo jazdy kat. C, C+E oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona – komplet szkoleń umożliwiający pracę jako kierowca zawodowy samochodu ciężarowego lub kurs spawania metodą MAG oraz TIG), 3 – miesięczne płatne staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy, a ponadto wsparcie towarzyszące w postaci stypendium stażowego, zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia, wyżywienia, opłacenia egzaminów.

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej: http://www.szkolenia.asise.pl/szkolenia/20-akademia-aktywnosci-zawodowej-woj-lodzkie.html

Nabór do projektu aktualnie trwa i będzie prowadzony do momentu zebrania wymaganej w projekcie liczby uczestników.  Pierwsze działania projektowe rozpoczęły się  w maju br.

banerek2

 

Przeczytaj również