Święto Wojska Polskiego w Gminie Szczerców

15 sierpnia w całym kraju obchodziliśmy święto Wojska Polskiego. Szczercowskie obchody rozpoczęły się o godzinie 10.00 mszą , po której delegacje – w asyście pocztów sztandarowych, orkiestry OSP Szczerców i przy licznym udziale mieszkańców  – złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy Września oraz pod pomnikiem poświęconym pamięci mieszkańców Szczercowa, biorących udział w walkach z bolszewikami w 1920 roku.

Kolejne nabożeństwo odbyło się w Chabielicach, gdzie przy akompaniamencie miejscowej orkiestry dętej  delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pamiątkowym obeliskiem. W tym wyjątkowym dniu odwiedzono też miejsca pamięci w Lubcu oraz w Magdalenowie, gdzie znajduje się obelisk poświęcony bohaterskim żołnierzom 83 Pułku Piechoty 30 Poleskiej Dywizji Piechoty ze składu „Armii Łódź”  oraz kaprala Antoniego Stefaniaka „Sępa”, który zginął w zasadzce UB w maju 1946 roku.

We wszystkich tych miejscach wiązanki złożyły delegacje władz samorządowych z wójtem Krzysztofem Kamieniakiem oraz radnymi, duchowni, przedstawiciele stowarzyszeń, związków, partii politycznych, szkół z terenu gminy i gminnych jednostek OSP.

Warto dodać, że Gmina Szczerców została w tym roku uhonorowana Medalem Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP. Medal ten na ręce wójta przekazał płk Bernard Zboiński.

Przeczytaj również