Święto Szkoły w Szczercowie

Mszą świętą oraz barwnym korowodem ulicami Szczercowa rozpoczęły się obchody Święta Szkoły im. księdza Józefa Baranowicza. W kolorowym orszaku maszerowały przedszkolaki, uczniowie podstawówki i gimnazjaliści, by w hali sportowej przy ulicy Piłsudskiego wziąć udział w części artystycznej.

Dzisiejsza uroczystość była przede wszystkim okazją do przypomnienia postaci patrona szkoły – społecznika i duchownego, Józefa Baranowicza, który będąc już księdzem ukończył studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie w 1927 roku. Od tego czasu poświęcił się całkowicie katechezie młodych, równocześnie podnosząc ich ogólny poziom intelektualny. Ksiądz Józef Baranowicz powrócił do rodzinnego Szczercowa jako emeryt. Jednak mimo sędziwego już wieku bez przerwy organizował bezpłatne nauczanie młodzieży, przygotowywał ją do egzaminów w szkołach średnich i wyższych, udostępniał jej swoją bardzo bogatą jak na owe czasy bibliotekę, ponadto udzielał wsparcia finansowego. Wiele serdeczności okazywał także młodszym dzieciom. Pomagał pokonywać trudności szkolne, cierpliwe tłumaczył, dawał książki i zeszyty. Był wszędzie tam, gdzie komuś działa się krzywda. Wspierał finansowo chorych, zdobywał skierowania do specjalistycznych klinik, interesował się przebiegiem leczenia. Przyczynił się do powstania w Szczercowie liceum ogólnokształcącego. To dzięki niemu uczniowie szkoły podstawowej mogli przenieść się do nowego budynku. Czynił starania w kierunku utworzenia w Szczercowie filii wyższej uczelni. Jednak zamysł ten nie został niestety zrealizowany, gdyż przedsięwzięcie to przerwała śmierć sędziwego już wówczas księdza. Zmarł 23 stycznia 1978 roku w Szczercowie.

Święto Szkoły obchodzone jest 25 maja nieprzypadkowo – to właśnie tego dnia, w 1996 roku szkoła otrzymała sztandar. Widnieją na nim hasła Wiara – Nauka – Cnota.

 

Przeczytaj również