Stypendium Wójta Gminy Szczerców dla studentów i słuchaczy szkół policealnych

Referat Oświaty Urzędu Gminy w Szczercowie przypomina studentom i słuchaczom, iż w
terminie do dnia 30 listopada 2017 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta
Gminy Szczerców za wyniki w nauce uzyskane w roku akademickim 2016/2017. Druki wniosków
oraz wszelkie szczegółowe informacje uzyskasz w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w
Szczercowie ul. Rzeczna 7, (nr telefonu 44 6318 077 wew. 105.) lub w załączonym regulaminie
przyznawania stypendiów.

regulamin [PDF]

Przeczytaj również