Stypendia motywacyjne przyznane

W dniu 16.12.2019 r. odbyło się drugie posiedzenie Komisji Stypendialnej ds. rozpatrywania wniosków o stypendium motywacyjne dla słuchaczy szkół policealnych i studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców.

Do 30 listopada 2019 r. do Referatu Oświaty Urzędu Gminy w Szczercowie wpłynęło 45 wniosków złożonych przez 42 studentów i 3 wnioski złożone przez słuchaczy szkół policealnych.

Wśród złożonych wniosków są 3 wnioski złożone przez studentów, które nie spełniają warunków regulaminu z uwagi na średnią poniżej 4,40 oraz 1 wniosek słuchaczki szkoły policealnej z uwagi na średnią poniżej 4,80.

Po przeprowadzonej weryfikacji Komisja postanowiła odrzucić 4 wnioski.

Do przyznania stypendium motywacyjnego komisja zakwalifikowała łącznie 41 wniosków:

– 9 wniosków studentów szkół wyższych ze średnią powyżej 4,80

– 30 wniosków studentów szkół wyższych ze średnią w przedziale 4,40 – 4,80

– 2 wnioski słuchaczy szkół policealnych ze średnią w przedziale 4,80 – 5,00

Komisja ustaliła, że studenci, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,80 otrzymają jednorazowe stypendium motywacyjne w wysokości 850,00 zł, studenci, którzy uzyskali średnią w przedziale 4,40 – 4,80 otrzymają jednorazowe stypendium w wysokości 645,00 zł zaś słuchacze szkół policealnych, którzy uzyskali średnią w przedziale 4,80 – 5,00 otrzymają jednorazowe stypendium w wysokości 295,00 zł.

Stypendia zostaną wypłacone w kasie Urzędu Gminy w dniach 23 – 24.12.2019 r.

Stypendia zostaną przelane na konta bankowe do dnia 30.12.2019 r.

Przeczytaj również