Stop nielegalnej eksploatacji

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo genealogiczne i górnicze możliwe jest wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), jeżeli jednocześnie wydobycie:

  • będzie wykonywane bez użycia środków strzałkowych;
  • nie przekroczy 103  w roku kalendarzowym;
  • nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Warunkiem legalności takiej działalności jest jej zgłoszenie z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie do Okręgowego Urzędu Górniczego w Kiecach (wzór formularza w załączeniu). Każda inna działalność wydobywcza wymaga uzyskania koncesji starosty, marszałka lub ministra właściwego do spraw środowiska.

Nielegalna eksploatacja kopalin grozi opłatą podwyższoną w wysokości czterdziestokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej.

Pobierz:
Wzór formularza zgłoszenia-wydobywanie [PDF]

Przeczytaj również

Skip to content