Stawki opłat za wywóz śmieci od lipca 2020

W wyniku rozstrzygnięcia nowego przetargu obowiązującego od lipca 2020 roku w Gminie Szczerców, zaproponowana przez firmę stawka to 19,24 zł  za wywóz śmieci od osoby. Mieszkańcy zapłacą jednak 9,00 zł od osoby za śmieci segregowane wraz z bioodpadami oraz 8,00 zł od osoby za śmieci segregowane bez bioodpadów (zagospodarowanie w tej sytuacji bioodpadów pozostaje w kompostowniku mieszkańca). Pozostałą kwotę, około 10,24 zł lub 11,24 zł do mieszkańca, dopłaci samorząd gminy. Na uwagę zasługuje fakt, że w poprzednim przetargu  obowiązywała cena wywozu przez firmę śmieciową w wysokości 7,00 zł, a samorząd gminy dokładał 3,50 zł do mieszkańca.

 Zmienia się wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Obowiązująca od lipca ubiegłego roku tzw. ustawa śmieciowa wymusiła na wszystkich samorządach konieczność dostosowania stawek do nowych wymogów. Będzie drożej, bo zwiększa się ilość pojemników, częściej też śmieci będą od nas odbierane. Musimy sięgnąć głębiej do kieszeni, ale za wywóz śmieci zapłacimy jednak trochę mniej, niż w sąsiednich gminach.

W gminie Szczerców stawka za wywóz śmieci nie zmieniała się od marca 2019 roku. Zgodnie z nią mieszkańcy zobowiązani byli do wnoszenia opłat w wysokości 3,50 zł za osobę przy selektywnej zbiórce odpadów i 18 złotych, jeśli z terenu posesji odbierano odpady zmieszane.

To były stawki bardzo korzystne dla mieszkańców, można powiedzieć że preferencyjne – wspomina wójt Krzysztof Kamieniak. – Za wywóz śmieci w gminie Szczerców płaciło się najmniej w Polsce, mniej niż w najbogatszej gminie Kleszczów.

Niestety, we wrześniu 2019 roku weszła w życie uchwalona jeszcze w lipcu ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z jej zapisami, osoby które nie segregują śmieci, muszą teraz zapłacić od dwóch do czterech razy więcej niż prowadzący selektywną gospodarkę odpadami. Przez kraj przetoczyła się lawina podwyżek, a kolejne samorządy wprowadzały nowe stawki na niespotykanym dotychczas poziomie. W stolicy naszego powiatu, Bełchatowie, stawkę podniesiono z 8,50 do 19 złotych za osobę na miesiąc. Czteroosobowa rodzina zapłaci więc za wywóz śmieci w 2020 roku dokładnie 912 złotych.

Dlaczego aż takie podwyżki?

– Należy pamiętać, że zwiększa się z trzech do pięciu liczba pojemników na odpady, zaś odpady zmieszane będą odbierane częściej – tłumaczy wójt Kamieniak i dodaje  – zamiast dotychczasowych dwunastu, będą wywożone aż dziewiętnaście razy w roku. Wzrosły też koszty gromadzenia odpadów na wysypiskach, nie mówiąc o zwyczajnych kosztach pracowniczych.

Ile więc zapłacą za wywóz śmieci mieszkańcy gminy Szczerców?

Do przetargu zgłosił się tylko jeden oferent, co z pewnością miało wpływ na ostateczną cenę usługi, jaką poniosą mieszkańcy Gminy. Oferta złożona przez EKO-REGION Sp. z o.o. wynosiła 2 388 960,00 zł brutto. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. liczba mieszkańców naszej gminy wykazana w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 7 515 osób. Dzieląc miesięczny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (144 600 zł) przez liczbę mieszkańców wykazanych w deklaracjach (7 515 os.) otrzymano miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wynoszącą 19,24 zł za mieszkańca.

To byłby dla większości z nas spory wydatek, dlatego radni przychylili się do propozycji wójta, by wzorem lat ubiegłych wspomóc mieszkańców dopłatą z budżetu gminy. Po dyskusji postanowiono, że  przy selektywnej zbiórce zapłacimy 9 złotych za osobę lub 8,00 zł od osoby przy kompostowaniu odpadów bio we własnym kompostowniku. Brak segregacji winduje stawkę do góry i wynosić ona będzie 30 złotych na osobę.

To wciąż jedne z najniższych opłat w regionie. Według aktualnych stawek za odpady komunalne mieszkańcy gminy Kluki płacą 16,50 za osobę przy segregacji i 33,00 złote przy jej braku. Zelów swoje stawki ustalił na poziomie odpowiednio 14,00 i 20,00 złotych, w Widawie mieszkańcy płacą 19,00 lub 38,00 złotych, a w Drużbicach 10,00 i 20,00.

Nowe stawki obowiązywać będą od lipca 2020 roku.

Przeczytaj również