Sprawozdania z realizacji zadań publicznych

15 grudnia upłynął termin realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej w 2020 roku. Do dnia 14 stycznia 2021 stowarzyszenia, które realizowały te zadania są zobowiązane do złożenia sprawozdania z ich wykonania.

Sprawozdanie zał.nr.5
wzór wypełnienia sprawozdania

(JP)

Przeczytaj również