Spotkanie z mieszkańcami w sprawie drogi 483

Sołtysi, radni oraz blisko dwudziestoosobowa grupa mieszkańców wzięła udział w spotkaniu poświęconemu remontowi drogi wojewódzkiej numer 483, jakie zorganizowane zostało z inicjatywy wójta gminy Szczerców.  Na zaproszenie wójta Krzysztofa Kamieniaka w dyskusji udział wzięli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, reprezentowanej przez  inspektora Tomasza Jędrzejczyka  oraz nadkomisarza Marcina Kucnera, a także Wojewódzkiego Zarządu Dróg, w osobach dyrektora Mirosława Kuklińskiego i naczelnika Wydziału Planowania Inwestycji,  Macieja Plesiaka. Spodziewani też byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, ale finalnie do Szczercowa nie dotarli.

– Zorganizowałem to spotkanie ponieważ chciałbym, by informacja o fatalnym stanie drogi wojewódzkiej 483 dotarła do Łodzi po raz kolejny,  tym razem wzmocniona o głos mieszkańców – wyjaśnił wójt Krzysztof Kamieniak. – Korespondencja miedzy Gminą i odpowiednimi instytucjami w stolicy województwa urosła do pokaźnych rozmiarów, pora teraz na konkrety.

Starania o naprawę drogi na odcinku przebiegającym przez gminę Szczerców wójt i Rada Gminy prowadzą od kilku lat. W 2016 roku podpisano nawet porozumienie, na mocy którego Gmina zobowiązała się pokryć połowę kosztów takiej inwestycji. Niestety, kwestie formalne, na które składa się konieczność uzyskania niezbędnych przy tej skali robót zezwoleń technicznych, zmieniające się prawo oraz brak zabezpieczenia finansowego po stronie Urzędu Marszałkowskiego, odsuwały ten temat na dalszy plan. Jak do tej pory Gmina w swych staraniach była bezsilna, a sytuacja zmieniła się dopiero w grudniu ubiegłego roku.

– Uzyskałem informację, że w budżecie województwa łódzkiego zabezpieczono na ten cel ponad 3 miliony złotych – tłumaczył wójt Krzysztof Kamieniak. – Całość prac oszacowano na 6,7 miliona, więc zadeklarowaliśmy, że Gmina Szczerców wypełni zobowiązanie i dołoży swoje 50 procent.

O konieczności przeprowadzenia prac na całej długości gminnego odcinka drogi 483 nie trzeba nikogo przekonywać. Trudno znaleźć tam choć kilkadziesiąt metrów ciągłej nawierzchni, wolnej od dziur, bruzd i nierówności. Brak pobocza powoduje zagrożenie bezpieczeństwa dla rowerzystów i pieszych, w wielu miejscach istnieje uzasadniona konieczność budowy chodnika. Taką opinię potwierdzili zresztą funkcjonariusze policji.

– Po Bełchatowie to właśnie gmina Szczerców figuruje w naszych statystykach jako miejsce największej ilości zdarzeń drogowych – poinformował inspektor Tomasz Jędrzejczyk, zastępca komendanta bełchatowskiej Komendy. – Skrzyżowanie w Grudnej to nie jedyny czarny punkt, ciąg drogi 483 niesie wiele zagrożeń dla uczestników ruchu.

I to właśnie na ten aspekt zwracali uwagę mieszkańcy biorący udział w spotkaniu – w przeważającej części zamieszkujący Brzezie, Kozłówki czy oba Stanisławowy.

– Potrzebujemy ścieżki rowerowej! – to najczęściej powtarzana prośba, jaką kierowano w stronę gości z Łodzi. – Taka ścieżka rowerowa jest tu konieczna nie w celu rekreacyjnym, ale po to byśmy mogli bezpiecznie dotrzeć do domu, pracy lub szkoły. Obecnie nie ma możliwości bezpiecznego poruszania się na rowerze, bo ruch jest za duży, a przecież to z tego środka lokomocji korzystają najczęściej osoby starsze lub dzieci. Boimy się o swoje życie.

W ślad za tą sugestią pojawiły się i inne – budowa chodnika przy ulicy Częstochowskiej, pilna naprawa nawierzchni drogi 483 biegnącej przez sam Szczerców, zwłaszcza w okolicy Pragi, gdzie asfalt jest już solidnie zniekształcony, a koleiny sięgają kilkunastu centymetrów. Radni wskazali między innymi na potrzebę budowy interaktywnego przejścia dla pieszych na wysokości szkoły podstawowej.

– Jestem zaskoczony skalą niezbędnych prac – zauważył Mirosław Kukliński, dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Łodzi. – Myślałem, że nasze spotkanie poświęcimy omówieniu możliwości budowy chodnika przy ulicy Częstochowskiej, jednak teraz widzę, że potrzeby są dużo większe. Tylko jak je sfinansować?

Wójt Krzysztof Kamieniak zapewnił o chęci pomocy w tym zakresie ze strony gminnego samorządu, przypominając jednak, że Gmina Szczerców odpowiada przede wszystkim za drogi gminne i to na nie w pierwszej kolejności musi zabezpieczyć pieniądze.

– Nie możemy finansować w całości remontu dróg wojewódzkich – podkreślił wójt Kamieniak. – Ale na ile będziemy mogli, na pewno pomożemy. Na początek zapewnimy ponad 3 miliony na drogę 483.

Takie podejście spotkało się z uznaniem dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, który zapewnił, że dołoży wszelkich starań, by przeprowadzić montaż finansowy i zebrać pieniądze potrzebne na zrealizowanie postulatów mieszkańców.

– Przyjechałem do państwa w dobrej wierze – mówił dyrektor Mirosław Kukliński. – Skorzystam z zaproszenia mieszkańców i dokonam dziś lustracji stanu drogi, o której rozmawiamy. Wierzę, że państwa sugestie podyktowane są troską o bezpieczeństwo i znajdują odzwierciedlenie w stanie faktycznym. Będziemy myśleć jak się z tą sytuacją uporać!

To pierwsze tego typu spotkanie, na które zaproszono mieszkańców i mogli oni wyrazić swoje zdanie. Wszystkie sugestie uczestników zostały zapisane w protokole i zostaną przekazane zarówno do Urzędu Marszałkowskiego, jak i  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.  Niezależnie od tego, Rada Gminy Szczerców na najbliższej sesji podejmie temat udziału Gminy w kosztach remontu drogi. Nie ma wątpliwości, że projekt stosownej uchwały, przygotowany przez wójta Krzysztofa Kamieniaka, zyska aprobatę radnych i Gmina wypełni swoje zobowiązanie, określone w umowie z 2016 roku. A od tego już tylko krok do rozpoczęcia prac na drodze 483.

 

Przeczytaj również