Sołtysie, to pomysł dla Ciebie!

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przystąpił do ogólnopolskiego konkursu „FUNDUSZ SOŁECKI – najlepsza inicjatywa” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.
Konkurs „FUNDUSZ SOŁECKI – najlepsza inicjatywa” ma na celu promowanie najlepszych i najciekawszych projektów finansowanych w ramach funduszu sołeckiego. Konkurs ma za zadanie docenienie tych sołectw, które są aktywne, mają pomysły i chcą się nimi dzielić.

Szczegóły konkursu na stronie www.lodzkie.pl./rolnictwo w zakładce Konkurs „FUNDUSZ SOŁECKI – najlepsza inicjatywa” .

Przeczytaj również