Sołectwo na plus – 2023

W szczercowskim Urzędzie Gminy odbyło się dzisiaj spotkanie informacyjne dla sołtysów, prezentujące nową odsłonę programu „Sołectwo na plus”.

Przypomnijmy, Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2023 r. Te sołectwa, które uzyskają dofinansowanie, będą mogły przeznaczyć je na przykład na budowę zewnętrznych siłowni, zakup stołów i krzeseł czy doposażenie kuchni i świetlic. Sołectwa wnioskować mogą o maksymalnie dwanaście tysięcy złotych.

Wnioski składać można do 6 lutego, zwycięzców poznamy latem, a realizacja zwycięskich projektów musi zakończyć się do 30 listopada bieżącego roku.

 

 

Przeczytaj również

Skip to content