Sołecki grant od marszałka dla Borowej

W Wygiełzowie w gminie Zelów wręczono dziś symboliczne granty sołeckie dla sołectw z powiatu bełchatowskiego, stanowiące pomoc finansową dla samorządów w realizacji małych projektów. Wójt Krzysztof Kamieniak odebrał taki grant, opiewający na 10 tysięcy złotych – pieniądze przeznaczone są na zadania, jakie realizowane będą przez sołectwo Borowa.

Zarząd Województwa Łódzkiego nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich ogłosił jeszcze w lutym tego roku. Gmina Szczerców złożyła wnioski o trzy dotacje – finalnie przyznano nam jedną. Łącznie w budżecie Województwa Łódzkiego na 2020 rok, na ten cel zostały zaplanowane środki w wysokości trzech milionów złotych.

 

Przeczytaj również