Są pożyczki na start i rozwój firmy!

W  związku  z realizacją projektu „Instrumenty finansowe dla województwa łódzkiego” Jeremie 2, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości rozpoczęło nabór wniosków  o udzielenie pożyczek na start i rozwój dla MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW z województwa łódzkiego.

Oprocentowanie od 0% – uzależnione od okresu prowadzenia działalności i okresu spłaty pożyczki.

Wnioski wraz z dokumentacją będą przyjmowane w głównej siedzibie KSWP w Końskich,  ul. Staszica 2A oraz            w biurze KSWP w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Kościuszki 7, w Łodzi, ul. Inżynierska 1/3  w godzinach 8:00-16:00.

Nowa oferta obejmuje: Pożyczkę Inwestycyjno – Obrotową (PIO) oraz  Pożyczkę Inwestycyjną (PI)

Krajowe stowarzyszenie wspierania Przedsiębiorczości proponuje atrakcyjne warunki uzyskania pożyczki w tym brak opłat związanych  z jej udzieleniem i obsługą.

Uzyskane wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak również zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego.

Więcej informacji uzyskać można na stronie: http://kswp.org.pl/pl/oferta/pozyczki

 

 

Przeczytaj również