Są pieniądze na nowy wóz dla OSP Chabielice

W Sali 100-lecia Niepodległości Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi odbyło się w tym tygodniu uroczyste wręczenie promes na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej województwa łódzkiego. W spotkaniu uczestniczyli wójt Krzysztof Kamieniak oraz Zenon Gruszczyński, reprezentujący OSP w Chabielicach.
Wojewoda łódzki Zbigniew Rau oraz zastępca łódzkiego komendanta łódzkiego PSP Marek Jankowski wręczyli zgromadzonym promesy o łącznej wartości 11 382 000 zł.
1 – Przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych są bardzo dobrym przykładem obywatelskiego zaangażowania i poświęcenia dla dobra swojej miejscowości. Ochotnicze Straże Pożarne, kultywując postawę odpowiedzialności i poświęcenia, są kwintesencją społeczeństwa obywatelskiego, dlatego przekazywanie OSP pieniędzy na wozy strażackie to oddawanie finansów z instytucji centralnych w dobre ręce – mówił wojewoda Zbigniew Rau.
2
Promesy na zakup aut to odpowiedź na wyrażone we wnioskach jednostek OSP zapotrzebowanie na nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Wnioskom tym zostało przyznane dofinansowanie na poziomie 66% (pozostała część kwoty to wkład własny gmin). Wparcie rządowe pochodzi w 56% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w 39% z Krajowego Funduszu Ratowniczo-Gaśniczego, a 4% to środki z ubezpieczeń. Koszt zakupu jednego wozu ratowniczo-gaśniczego typu GBA wyniesie: 760 tys. zł.
– Z tej wiadomości ucieszą się nie tylko druhowie z Chabielic, ale i mieszkańcy całej gminy Szczerców – zauważa wójt Krzysztof Kamieniak i dodaje – Nasze jednostki OSP miały okazję wykazać się już przy różnych zdarzeniach, zawsze jest to działanie profesjonalne, ale i ofiarne. To dobrze, że nasz wniosek został dostrzeżony i pieniądze trafią do Chabileic.
Oprócz gminy Szczerców, podobne promesy trafią też do strażaków w miejscowościach: Bedlno, Bełchatów, Brzeziny, Brzeźnio, Dobroń, Domaniewice, Działoszyn, Galewice, Głowno, Gorzkowice, Konstantynów Łódzki, Łódź, Łyszkowice, Mniszków, Sieradz, Skierniewice, Szczerców, Świnice Warckie, Wieruszów, Zduńska Wola oraz Żarnów.

Przeczytaj również