Rusza kwalifikacja wojskowa

Dokładnie za tydzień, 14 lutego, rozpocznie się kwalifikacja wojskowa mężczyzn zameldowanych na terenie powiatu bełchatowskiego. Obejmie ona panów, którzy urodzili się w roku 2000.

Jak zawsze Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracować w Bursie Szkolnej przy ul. Czaplinieckiej 66 w Bełchatowie. Mieszkańcy gminy Szczerców stawią się przed komisją 6, 7 i 8 marca.

W tym roku kwalifikacji wojskowej w powiecie bełchatowskim podlega 651 osób, w tym ponad 50 z terenu naszej gminy.

Do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. obowiązek stawienia się mają:

a) Mężczyźni urodzeni w 2000 roku,

b) Mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

c) Osoby urodzone w latach 1998 – 1999:

czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji
i złożyły one wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

d) Kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo są studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944).

e) Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

 

Przeczytaj również