Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Wójt gminy Szczerców rozstrzyga otwarty  konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie gminy Szczerców.

Zarządzenie 33/17 Wójta Gminy Szczerców ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Przeczytaj również