Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – sport, turystyka, rekreacja ruchowa

w dniu 28 lutego Wójt Gminy Szczerców rozstrzyga otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji ruchowej w 2022 roku.

Zarządzenie nr 30/22 z dnia 28 lutego 2022 roku

Przeczytaj również

Skip to content