Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert – sport, turystyka, harcerstwo

Wójt gminy Szczerców rozstrzyga otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i harcerstwa.

zarządzenie Wójta gminy Szczerców nr 21/19

Przeczytaj również