Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Szczerców rozstrzyga otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

zarządzenie nr 41 z dnia 21 maja 2019 r. ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Przeczytaj również