Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert-sport, turystyka, harcerstwo

Wójt gminy Szczerców rozstrzyga otwarty  konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i harcerstwa.

zarządzenie Nr 22/18 ws. rozstrzygnięcie konkursu

 

Przeczytaj również