Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wyłonienie realizatora programu zdrowotnego w 2020 r.

Wójt Gminy Szczerców informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wyłonienie realizatora  programu zdrowotnego w 2020 r. pn. „Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców gminy Szczerców”.

Zarządzenie Nr 15/20 Wójta Gminy Szczerców z dnia 18 lutego 2020 r.

Przeczytaj również