Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 roku

Wójt Gminy Szczerców informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 roku.

Zarządzenie Nr 55/22 Wójta Gminy Szczerców

 

Przeczytaj również