Rozmawiali o dotacjach z UE

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się otwarte spotkanie z pracownikami Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy Szczerców mogli dowiedzieć się na nim jak pozyskać środki na otwarcie działalności gospodarczej, w jaki sposób otrzymać dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, poznacie wsparcie oferowane z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 oraz w ramach nowych środków na lata 2021-2027. Przedstawiono też informację, jaka pomoc gwarantowana jest beneficjentom na etapie przygotowania projektu lub już na etapie jego realizacji.

Pomoc w wymienionym zakresie można uzyskać przez cały rok w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Bełchatowie, który mieści się przy ulicy Kościuszki 17.

Przeczytaj również

Skip to content