Rolniku, to komunikat dla ciebie

Przypominamy wszystkim rolnikom, że w czwartki, w siedzibie Urzędu Gminy Szczerców, dyżur pełni pracownik Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – specjalista. ds. produkcji i ekonomiki wsi. Zachęcamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych.
Informujemy też, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 31 maja terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).
Decyzja jest wynikiem trudnych warunków ekonomicznych, wywołanych dużym wzrostem kosztów prowadzenia działalności rolniczej.
Zmiany do tych wniosków także można składać dłużej – do 15 czerwca 2022 r. Stosowne rozporządzenie zostało podpisane i oczekuje na publikację.
Wnioski będzie można składać również do 25 dni kalendarzowych po terminie, tj. do 27 czerwca 2022 r. (ponieważ 25-26 czerwca przypadają w sobotę i niedzielę). Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 1 czerwca 2022 r., płatność będzie zmniejszona o 1 proc. należnej kwoty.

Przeczytaj również

Skip to content