Ranking najzamożniejszych gmin w Polsce

Szczerców na 16 miejscu w zestawieniu najbogatszych gmin wiejskich w kraju – zmiany w rankingu bogactwa gmin zawsze były nieduże, a zwycięzcy w większości kategorii są ci sami od lat. W skali kraju to województwo mazowieckie, Warszawa, Sopot, powiat człuchowski, Polkowice, Krynica Morska i – wśród gmin wiejskich –  Kleszczów. Oprócz naszych sąsiadów, w pierwszej dwudziestce gmin wiejskich jest jeszcze tylko dwóch przedstawicieli województwa łódzkiego – na miejscu trzecim uplasowała się gmina Rząśnia, a na dziewiętnastym Sulmierzyce.

Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu nie zmienia się od kilkunastu lat – dochody każdego samorządu dzieli się przez liczbę ludności.

W dochodach samorządów pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie  intensywnego korzystania z funduszy unijnych mają one chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło rankingu (zamożność).

Tak jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane jeszcze na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęto składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany w środowiskach samorządowych podatek janosikowy.

Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. Chodzi o to, by porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach decyzji fiskalnych.

rankiEkonomiści zauważają, że rok 2018 był rekordowy pod względem wielkości inwestycji samorządowych. Przekroczony został pułap z najlepszych jak dotąd pod tym względem lat 2009 i 2010.

 

 

Przeczytaj również