Rada Gminy przyjęła budżet na 2019 rok

Aż 35 punktów zawierał porządek dzisiejszego posiedzenia Rady Gminy Szczerców.  Zgodnie z zapowiedziami, na piątkowej  sesji radni przyjęli budżet, jakim Gmina Szczerców będzie się posługiwała w 2019roku. Założenia budżetowe zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową z Łodzi, która czuwa nad legalnością polityki finansowej naszego samorządu. Sprzeciwu do kształtu uchwały budżetowej nie wnosiły również komisje stałe Rady Gminy Szczerców, i dlatego radni przyjęli dziś propozycję budżetu –  13 osób głosowało za, jedna  się wstrzymała, był także jeden głos przeciw. Dochód Gminy Szczerców w 2019 roku skalkulowano na poziomie 67 183 565, 55 zł zaś wydatki opiewają na kwotę 68 465 858, 15 zł. Deficyt wynosi  1 282 292, 60 zł i składa się na niego między innymi pożyczka w wysokości ok. 420 tysięcy złotych, zaciągnięta przez Gminę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Chciałbym w tym miejscu podkreślić , że pożyczkę z Funduszu spłacimy do końca tego roku – wyjaśniał podczas sesji wójt Krzysztof Kamieniak. – Jak państwo pamiętacie, została ona zaciągnięta na budowę kanalizacji w miejscowości Polowa.

Wójt uczulał także, by nie stawiać znaku równości między  wykazanym w budżecie deficytem z rzeczywistym długiem Gminy Szczerców. Jak podkreślił, w tej chwili za taki uznać można jedynie wspomnianą pożyczkę, którą spłacamy w kwartalnych ratach przy niemal zerowym oprocentowaniu.

Radni udzielili też zgody na wydzierżawienie na okres pięciu lat z zasobów gminnych budynku, w którym stacjonować  będzie załoga karetki Pogotowia Ratunkowego – mowa o obiekcie na tyłach naszej przychodni zdrowia.

W dalszej części sesji Rada przyjęła uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie całej Gminy. Dokładny termin wyborów nie został jednak jeszcze określony.

Czwartą sesję kadencji 2018 – 2023 zakończyły wolne wnioski.

 

Przeczytaj również