Rada Gminy głosuje za absolutorium dla wójta Kamieniaka

Ostatniego dnia czerwca odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Szczerców. Radni zmierzyli się z zawierającym 24 punkty programem obrad, w którym do najważniejszych należały z pewnością udzielenie absolutorium wójtowi Krzysztofowi Kamieniakowi, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej czy określenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczerców.
Głosowanie poprzedziła debata nad Raportem o Stanie Gminy Szczerców za 2021 rok. Wójt Kamieniak zrelacjonował najważniejsze punkty Raportu, wspominając o znacznych środkach pozyskanych do budżetu Szczercowa. W 2021 roku gminne finanse powiększyły się aż o 11,6 mln złotych dotacji zewnętrznych, które spożytkowane zostały na inwestycje, oświatę, ochronę zdrowia czy doposażenie OSP.
W głosowaniu nad absolutorium uczestniczyło 14 radnych, wszyscy obecni w sali obrad zagłosowali za poparciem dla wójta Krzysztofa Kamieniaka. Podobną ocenę działalności wójta gminy Szczerców wyraziła w swojej opinii Regionalna Izba Obrachunkowa z Łodzi, nadzorująca prawidłowość gospodarowania pieniędzmi publicznymi.

Przeczytaj również

Skip to content