Przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców z dnia 15 listopada 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Szczerców dla części obrębów: Szczerców, Grudna, Podklucze, Załuże, oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu miejscowego

treść obwieszczenia [PDF]

Przeczytaj również