Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 117/18 Wójta Gminy Szczerców z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 1283 położonej w obrębie Chabielice – Kolonia oraz działki o nr ewidencyjnym 344/16 położonej w obrębie Szczercowska Wieś

Zarządzenie Nr 117/18 [PDF]

Przeczytaj również