Przedsiębiorco, 31 stycznia mija termin zgłoszeń po dotację

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie przypomina przedsiębiorcom, że do 31 stycznia  przyjmowane będą wnioski o udzielenie dotacji dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.).

O dotację w kwocie 5 tys. zł mogą ubiegać się zarówno mikro, jak mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30.09.2020 r. prowadzili działalność gospodarczą (jako przeważającą) zgodnie z PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z oraz ci przedsiębiorcy, których przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Więcej informacji: KLIKNIJ

Przeczytaj również