Protokoły z oszacowania szkód posuszowych w gospodarstwach rolnych

Wójt Gminy Szczerców informuje, że rolnicy, którzy złożyli wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych wystąpieniem suszy,  powinni zgłosić się do urzędu w celu podpisania protokołów.

Proszę zgłaszać się do 14.08.2019 r. do pokoju nr 2.

Przeczytaj również