Protest mieszkańców w sprawie drogi 483

Między Szczercowem a Chabielicami, na ponad kilometrowym odcinku drogi 483, pojawiły się dziś transparenty nawołujące do szybkiego remontu drogi oraz budowy chodników i ścieżki rowerowej. Mieszkańcy wyrażają w nich troskę o swoje bezpieczeństwo i domagają się szybkiej reakcji władz.

Przypomnijmy, starania o naprawę drogi wojewódzkiej na odcinku przebiegającym przez gminę Szczerców wójt Krzysztof Kamieniak i Rada Gminy prowadzą od kilku lat. W 2016 roku podpisano nawet porozumienie, na mocy którego Gmina Szczerców zobowiązała się pokryć połowę kosztów takiej inwestycji. Niestety, kwestie formalne, na które składa się konieczność uzyskania niezbędnych przy tej skali robót zezwoleń technicznych, zmieniające się prawo oraz brak zabezpieczenia finansowego po stronie Urzędu Marszałkowskiego, odsuwały ten temat na dalszy plan.

Jak do tej pory Gmina w swych staraniach była bezsilna, a sytuacja zmieniła się dopiero w grudniu ubiegłego roku, kiedy to w budżecie województwa zabezpieczono kilka milionów złotych na remont. Gmina zadeklarowała – zgodnie z wcześniejszymi zapisami – że dołoży na ten cel 50% ze swojej strony. Zarząd Dróg Wojewódzkich do remontu zakwalifikował część ulicy Częstochowskiej na odcinku niecałego kilometra, między ulicą Południową a skrzyżowaniem z drogą gminną. Wykonawca robót rozbuduje również skrzyżowania z drogami gminnymi, wykona nowe: zjazdy na posesję, kanał technologiczny i odwodnienie oraz przepusty.

O konieczności przeprowadzenia prac na całej długości gminnego odcinka drogi 483, a więc aż do Chabielic, nie trzeba nikogo przekonywać. Trudno znaleźć tam choć kilkadziesiąt metrów ciągłej nawierzchni, wolnej od dziur, bruzd i nierówności. Brak pobocza powoduje zagrożenie bezpieczeństwa dla rowerzystów i pieszych, w wielu miejscach istnieje uzasadniona konieczność budowy chodnika – na co po raz kolejny zwracają dziś uwagę mieszkańcy, wywieszając transparenty.

Warto przypomnieć, że podczas spotkania z mieszkańcami, które odbyło się w styczniu 2020, ze strony samorządu gminy padły konkretne deklaracje.

– Nie możemy finansować w całości remontu dróg wojewódzkich – mówił wtedy wójt Krzysztof Kamieniak. – Ale na ile będziemy mogli, na pewno pomożemy. Na początek zapewnimy ponad 3 miliony na drogę 483.

Gmina dopełniła swojego zobowiązania, dalszy los tej drogi leży jednak w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Być może akcja zorganizowana przez mieszkańców Brzezia i Kozłówek przypomni o konieczności szybkiego działania na tym odcinku.

 

Przeczytaj również

Skip to content