Projekt prac pielęgnacyjnych drzewostanu

Wójt Gminy Szczerców podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Szczerców podpisała w dniu 6 grudnia 2016 r. umowę o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na zadanie „Opracowanie projektu prac pielęgnacyjnych drzewostanu z uwzględnieniem nowych usadzeń oraz inwentaryzacją istniejącego drzewostanu dla terenu parku znajdującego się wokół dworku w m. Lubiec”

informacja [PDF]

Przeczytaj również