Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczerców na lata 2018-2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o wyłożeniu projektu dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczerców na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025”

obwieszczenie [PDF]

projekt [PDF]

formularz zglaszania uwag [PDF]

dodatkowe informacje [ZIP]

Przeczytaj również