Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina

 

W poniższym załączniku znajduje się pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie w sprawie przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego, z którym powinni zapoznać się właściciele/zarządcy obiektów budowlanych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina

 

 

Przeczytaj również