Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp

W załączeniu Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z.P. PLAN skan1060

Przeczytaj również