Pomoc prawna – na odległość

 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).

Decyzją Starosty Bełchatowskiego funkcjonowanie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego nadal pozostaje ZAWIESZONE!!!

Jednakże od 30 marca 2020 roku możliwe jest skorzystanie z porady prawnej lub obywatelskiej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 Oświadczenie uprawniające do skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych należy wypełnić i po uzgodnieniu telefonicznym przesłać na adres mailowy jego skan lub zdjęcie zrobione telefonem komórkowym.

Telefon kontaktowy : 723-721-725

Przeczytaj również