Polowania zbiorowe Koła Łowieckiego nr 65 „Jeleń” w sezonie łowieckim 2020/2021

 

W ślad za pismem Zarządu Koła Łowieckiego nr 65 „Jeleń” w Pszczółkach przekazujemy poniżej kalendarzyk polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2020/2021. Przypominamy, że obwód 214 obejmuje tereny Lubca i części Marcelowa.

 

Lp.

 

DATA POLOWANIA

GODZ.

TRWANIA

POLOWANIA

 

TEREN  POLOWAŃ

1. 18 X 2020 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
2. 25 X 2020 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
3. 7 XI 2020 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
4. 14 XI 2020 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
5. 15 XI 2020 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
6. 21 XI 2020 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
7. 22 XI 2020 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
8. 28 XI 2020 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
9. 29 XI 2020 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
10. 5 XII 2020 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
11. 6 XII 2020 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
12. 12 XII 2020 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
13. 13 XII 2020 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
14. 19 XII 2020 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
15. 20 XII 2020 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
16. 24 XII 2020 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
17. 26 XII 2020 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
18. 27 XII 2020 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
19. 2 I 2021 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
20. 3 I 2021 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
21. 9 I 2021 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
22. 10 I 2021 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
23. 16 I 2021 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
24. 17 I 2021 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
25. 23 I 2021 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
26. 24 I 2021 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
27. 30 I 2021 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
28. 31 I 2021 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
29. 7 II 2021 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
30. 14 II 2021 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
31. 21 II 2021 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214
32. 28 II 2021 r. 8:00  – 15:00 Lasy Państwowe i Prywatne, tereny polne obwód 214

 

Przeczytaj również