Polowa i Dubie z nowym funduszem sołeckim

Nowy tydzień rozpoczęliśmy od dwóch zebrań sołeckich – w poniedziałkowe popołudnie o przyszłorocznych wydatkach debatowali mieszkańcy miejscowości Polowa i Dubie.

Sołtys tej pierwszej, Jan Wlazłowski, poinformował że sołectwo w roku 2022 dysponować będzie kwotą ok. 61 tysięcy złotych.  20 osób obecnych na zebraniu zdecydowało o przeznaczeniu tych pieniędzy na wyłożenie kostką brukową placu pod namiotem, organizację imprez integracyjnych, wymianę oświetlenia od strony parku, zakup ochronnej plandeki na altanę, zakup elementów siłowni napowietrznej. Polowa zakupi również podkasz arkę oraz wykona wylewkę w garażu. Ten budynek zyska też nowe okno i zostanie odmalowany. Mieszkańcy sołectwa zwrócili się do wójta Krzysztofa Kamieniaka z prośba o wyłożenie kostką okolic przystanków – w czasie jesiennych opadów z pewnością poprawi to komfort korzystania ze środków komunikacji publicznej.

W przyszłorocznym budżecie  Rada Gminy Szczerców wyodrębniła dla sołectwa Dubie kwotę prawie 45 tysięcy złotych. W toku poniedziałkowej dyskusji mieszkańcy zdecydowali, że lwią część  swojego funduszu przeznaczą na zakup i montaż lamp oświetleniowych (2 sztuki i projekt tech.). Za resztę sołectwo doposaży świetlice i kuchnię oraz zainstaluje skrzynkę energetyczną przy altanie. Sołtys Elżbieta Kałużna zapewniła też, że 3 tysiące złotych Dubie przeznaczy na organizację imprez okolicznościowych.

Przeczytaj również